joi, 15 martie 2018


CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 17-27 aprilie 2018 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi organizează cursul de formare profesională Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din învățământul preuniversitar (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB).
Cursul este destinat pentru bibliotecarii din scoli, colegii și școli profesionale.
Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 19 martie-6 aprilie 2018.
Costul cursului este de 450 lei

Cursul este organizat dacă s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare la adresa:
Persoana de contact din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a USARB
Elena Stratan
Şef serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate,
Biblioteca Ştiinţifică USARB
str. Puşkin, 38, Bălţi, 3121 Republica Moldova
tel.: 0 (231) 52427

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru încheierea contractelor se prezintă copiile următoarelor documente:
1.               Copia buletinului de identitate
2.               Copia diplomei
3.               Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)


luni, 12 martie 2018

Felicitari din partea colegilor!Ghidul Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova


Mult stimaţi colegi, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Organele Locale de Specialitate îin Domeniul Invăţământului (OLSDÎ), Republica Moldova.

Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, director Elena HARCONIŢA (Zona de Nord) şi Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, director Ecaterina SCHERLET (Zona Centru şi Sud), Vă invită să completaţi Formularul Lista Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova.
Pentru detalii contactaţi-ne: tel.: 023152 446, bsusarb31212@gmail.com

marți, 16 ianuarie 2018

EXPLICAŢII privind completarea Formularului electronic CERCETAREA STATISTICĂ ANUALĂ № 6-c Activitatea Bibliotecilor în Google Drive

Bibliotecile Şcolare din Republica MoldovaGeneralităţi

1.      Linkul la tabel şi permisiunea de acces sunt expediate prin poştă la adresele de e-mail a raioanelor create de metodiştii coordonatori (de ex.: soroca.cociurca@gmail.com)
2.      Totalurile din Tabel sunt protejate de orice modificări (pentru claritate sunt colorate);
3.      Informaţiile se pezintă ca valori – numere întregi (ex. 10000 – nu se separă miimile prin spaţiu) sau fracţii zecimale (ex.12,48 – se separă partea zecimală numai prin virgulă);
4.      Totalurile sunt adunate automat;
5.      Modificările sunt salvate  automat pe măsură ce se editează  foaia de calcul.

Tabelul RAIONULUI________________

1.      Accesul la Formularului Statistic 6-c este personalizat pentru fiecare specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare din raionul respectiv.
2.      Raionul, conducătorul, executantul, datele de contact precum şi anul de referinţă sunt specificate în PAGINA DE TITLU.
3.      Datele colectate din rapoartele bibliotecilor în baza Formularului Statistic 6-c se vor trece în TABELELE 1-9 a Formularului electronuc.
4.      Localităţile sunt  introduse numai în TABELUL nr 1,  coloana A, în celelalte tabele datele se vor configura automat.

Tabelul CENTRALIZATOR anual

1.      Accesul este acordat numai pentru rândul RAIONULUI.
2.      Totalurile (urbane, rurale) din Formularul RAIONULUI  trebuie  introduse  în FORMULARUL CENTRALIZATOR AL BIBLIOTECILOR ŞCOLARE pe anul curent în rândul RAIONULUI respectiv.
3.      Pentru verificare a se vedea TOTALUL pe RAION.

GRUPUL DE LUCRU

Asistenţa tehnică
-          Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, Biblioteca Ştiinţifică USARB,

Colectarea datelor

Raioanele de Nord:
-          Elena Stratan, şef serviciu. Cercetare.Asistená de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB, 
tel.: 0231 52 427, e-mail: elena.stratan1@gmail.com; stratan.elena@mail.ru
-          Mihaela Staver, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB,
tel.: 0231 52 427, e-mail: staver.mihaela@gmail.com

Raioanele de Sud şi Centru:
-          Ecaterina Scherlet, Biblioteca Ştiinţifică a UPS Ion Creangă
-          Marina Cârmu, Biblioteca Ştiinţifică a UPS Ion Creangă

Cu respect, Elena Harconiţa, director BŞ USARB, Preşedinte Filiala BIN - Biblioteci de învăţământ din Nord, Bălţi ABRM,
tel./fax: 0231 52445, e-mail: elena.harconita@mail.ru

vineri, 8 decembrie 2017

Workshop profesional Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”

29 noiembrie 2017
Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a participat la WORKSHOPUL  profesional „Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”, care s-a desfăşurat în data de 29 noiembrie în incinta Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În calitate de moderator, înpreună cu Marina Cîrmu, şef serviciu, BŞ UPSC, a realizat trainingul Raportul statistic 6- c: schimbări şi aplicaţii practice. Au fost prezentate  - versiunea electronică a formularului actualizat Cercetare statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor în Google Drive, modalitatea de acces la formularul individual pentru toate Direcţiile educaţie, tineret şi sport (raionale, municipale, UTAG), modalitatea de acces la versiunea electronică în Word a formularului şi notelor explicative; prezentaţi şi discutaţi indicatorii noi.
joi, 16 noiembrie 2017

Conferința anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile s-a desfăşurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi.Au participat 110 bibliotecari din Sistemul Naţional de Biblioteci din RM (biblioteci naţionale, universitare, specializate, publice, de colegii, centre de excelenţă, şcoli profesionale şi şcolare).  Evenimentul a fost onorat de participarea Dnei Elena Pintilei, directorul general al Bibliotecii Naţionale a R. Moldova. Funcţia de moderator a îndeplinit-o Mariana Harjevschi, președintele  ABRM.

Cu mesaje de salut au venit dr. Gheorghe Neagu, Prorector pentru învățământul cu frecvenţă redusă şi formare continuă USARB, Mariana Harjevschi, președintele ABRM, Elena Harconița, directorul  Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
După cum a menţionat Preşedintele ABRM în cuvântul de deschidere, Conferinţa naţională a fost dedicată unui segment prioritar - activităţii bibliotecilor în proiecte naţionale şi internaţionale, implicării lor în transformarea comunităţilor cu impact relevant asupra serviciilor inovative, modernizării competenţelor bibliotecarilor.

Profesorul Gh. Neagu a vorbit despre importanţa bibliotecilor în societate şi s-a referit cu mult respect la BŞ USARB ca parte integrantă a procesului didactic şi ştiinţific, inclusă în protocolul vizitelor la USARB, iar bibliotecarii având şi statut de ambasadori cuturali ai instituţiei bălţene.
Elena Harconița a salutat călduros participanţii Conferinţei şi a menţionat că este a doua oară când un eveniment de aşa anvergură se desfăşoară  la Bălţi. În premieră a avut loc acum 10 ani în urmă, la 22 -24 august 2007, cu genericul Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii. Atunci Conferinţa a avut o mare rezonanţă, fiind apreciată de Claudia Balaban, directoarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, ca „ o mică IFLA”.  Salutul cordial al directoarei a fost completat de un mesaj artistic - lucrări muzicale interpretate de bibliotecarele Margarita Iulic, Irina Zalâgaev şi Lilia Ucraineţ, pe ecran derulând filmul Conferinţa ABRM 2007 la USARB, realizat de Silvia Ciobanu, şef serviciu Marketing şi activitate editorială.

Şedinţa în plen a început cu prezentarea Fii implicat! pentru a susține inovația în biblioteci a  doamnei dr., lect. sup. Daniela Munca-Aftenev, reprezentant AISE (Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie), expert eLearning, formator național la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Dumneaei a vorbit despre importanţa inovaţiei şi creativităţii în bibliotecă şi a invitat participanţii să se înscrie la cursurile Inovația în Biblioteci, Proiectul lansat de ABRM, Novateca și AISE în format digital, acestea fiind postate în Grupul de pe comunitatea Facebook https://www.facebook.com/groups/1731549233807911/?ref=group_unjoined

În acest context, Mariana Harjevschi a făcut o invitaţie privind oferta educaţională pe luna noiembrie-decembrie 2017 în Centrul Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari, ABRM, Centrul de Formare Continuă în Biblioteconomie şi Ştiinţe ale Informării, Centrul de Statistică a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Centrul de Excelenţă şi Formare Continuă al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.

Elena Harconiţa, a vorbit despre implementarea a două proiecte internaţionale în care participă  bibliotecile universitare din RM şi care au efecte considerabile asupra serviciilor, oportunităţilor de instruire ale bibliotecarilor  prin  participări la traininguri, şcoli de vară şi vizite de documentare.  În cadrul Proiectului Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova (2016-2019), finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova, coordonat de Ane Landoy, Universitatea din Bergen, Norvegia şi dr. Silvia Ghinculov, directorul Bibliotecii Stiintifice ASEM, bibliotecile au realizat mai multe lucrări, unele din cele mai importante livrabile fiind 18 Strategii de dezvoltare a 18 biblioteci universitare din R.Molodva. Proiectul Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor, Programul TEMPUS MISISQ (2013 -2016), Programul Tempus a finalizat cu crearea spaţiului infomaţional academic unic: Bibliotecii Electronice şi a Catalogului Partajat (LibUnivCatalog) http://primo.libuniv.md/al celor 7 biblioteci universitare din RM Platforma ExLibris Primo, dezvoltarea Repozitoriilor Instituţionale şi promovarea cursului de Cultura  Informaţiei, în câteva biblioteci acesta fiind integrat în planurile de învăţământ al universităţilor.

Elena Pintilei, director general al BNRM, a prezentat Proiectul Împreună pentru comunitate – platforma de dezvoltare a gândirii proiective, partenerii căruia sunt: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova; Biblioteca Națională a Republicii Moldova susţinut de programul Novateca / IREX Moldova. Scopul proiectului este asigurarea transferului de cunoștințe și abilităților practice în domeniul managementului prin proiecte atât prin instruiri față în față, cât și on-line, creând 8 servicii moderne în bibliotecile publice, amplasate în zone populate de etnii și desfășurând 8 proiecte de dezvoltare comunitară sau a bibliotecii, în zonele ce asigură activitatea metodologică a bibliotecilor din reţea, contribuind la creșterea numărului de utilizatori noi în bibliotecă și la bunăstarea socio-economică a vieții acestora.


Conferinţa a continuat în Biblioteca Ştiinţifică, sala de lectură Ştiinţe Filologice, cu prezentarea doamnei Rodica Sobieski-Camerzan, director a Bibliotecii Ştiinţifice AAPM, a Proiectului  Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor. Proiectul, cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene de Consolidare a Capacităților, este implementat începând cu anul 2016 de 9 biblioteci, două din R. Moldova – Biblioteca Ştiinţifică USARB şi Biblioteca Ştiinţifică AAPM. Obiectivul de bază al proiectului este consolidarea și modernizarea bibliotecilor, îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități a personalului de bibliotecă în Instituțiile superioare de Învățământ în Armenia, Moldova și Belarus, prin dezvoltarea de biblioteci inovatoare ca suport pentru educație și învățare continua.

Dr. Mariana Harjevschi, a relatat despre Proiectul Bibliotecile promovează cetățenia activă! Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova și Fundația Progress din România au lansat proiectul Al treilea spațiu al comunității.  Scopul lui este să promoveze valorile  democraţiei. Proiectul Al treilea spațiu al comunității privește formarea de cetățeni activi și amenajarea, în 6 biblioteci publice raionale, a unor spații „cuiburi ale democrației„ ce încurajează deprinderea comportamentelor civice, dezbaterea problemelor locale și luarea de inițiativă pentru soluționarea acestora. „Cuiburile democrației” constituie spații de întâlnire și dezbatere cetățeneasca, inovative, moderne, realizate prin design participativ în cadrul bibliotecilor publice, cu acces liber pentru toți membrii comunității.

A urmat Gala tinerilor bibliotecari ai Academiei de vară, editia 2017, prin derularea filmului realizat de tinerii bibliotecari din raionul Teleneşti. În cadrul Academiei  este realizat un nou mod de interacţiune, o nouă filosofie, un angajament, de exemplu de loializare a utilizatorului pentru a avea o comunicare mai bună cu ei etc.
Cu un mesaj de felicitare, apreciere şi mulţumire pentru munca bibliotecarilor a venit scriitoarea Claudia Partole. „Ţin foarte mult la bibliotecă şi bibliotecari, bibliotecarii sunt acei oameni care ne scot cărţile în lume. Biblioteca este ca si Biserica locul de unde nimeni nu mă va alunga”, a menţionat Claudia Partole.

Angela Amorţitu, membru al Consiliul ABRM, a primit felicitări şi un buchet frumos de crizanteme cu prilejul zilei de naştere.

Mariana Harjevschi a mulţumit cu recunoştinţă tuturor participanţilor pentru prezenţă, gazdelor primitoare pentru organizarea excelentă, Conferinţa fiind un bun prilej pentru a comunica şi împărtăşi succesele. Experienţa bălţeană va fi replicată şi în alte biblioteci din zonele Republicii,  aceasta fiind şi experienţa IFLA.

Elena Harconița a multumit Preşedintelui şi Consiliului ABRM pentru alegerea şi onoarea de a fi organizat Conferinţa Naţională a ABRM la Biblioteca universitară din Bălţi, tuturor participanţilor - pentru curiozitatea profesională, iar colegilor de la BŞ USARB, Comitetului organizatoric, coordonat de Aculina Mihaluţa, director adjunct şi vice - preşedinte ABRM, pentru deschiderea, implicaţiile active şi cooperarea în vederea asigurării aspectelor organizaţionale ale unui astfel de eveniment.

Reuniunea bibliotecarilor, desfăşurată la Bălţi, va rămâne în istoria ABRM ca un eveniment deosebit, marcat prin deschiderea profesională, încărcătura academică, atmosfera sobră şi binevenită, tematica inedită, precum şi nivelul relevant de interacţiune şi socializare profesională.


  Elena Stratan, şef serviciu Cercetare.Asistenţa de specialitate, BŞ USARB
          

marți, 14 noiembrie 2017

Ghidul IFLA pentru Biblioteci Şcolare tradus în limba română

Pe site-ul Asociaţiei Bibliotecarilor din România http://www.abr.org.ro/a fost postat Ghidul IFLA pentru Biblioteci Şcolare tradus în limba română ce poate fi descarcat la linkul: 

Elaborat de Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari (IFLA) Comisia Permanentă a Secțiunii Biblioteci Școlare

Editat de: Barbara Schultz-Jones și Dianne Oberg, cu contribuții din partea Comitetului Executiv al Asociației Internaționale a Bibliotecilor Școlare

Ediția a II-a, revizuită Iunie 2015

Aprobată de Comisia Profesională IFLA

Romanian Translation/Traducere în limba română

Tradus de: Laura Mihaela Pascariu, membră în Consiliul Director al Asociației Bibliotecarilor din România, sub egida Asociației Bibliotecarilor din România